Wat zijn de voordelen van mindfulness? (wetenschappelijk bewezen!)

Mindfulness sign

Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat het doen van meditatie- en minfulnessoefeningen veel voordelen heeft. Zo helpen deze oefeningen onder andere bij het verminderen van depressie, stress, en pijn-ervaring. Ook heeft het een positief effect op je kwaliteit van leven, voel je je meer tevreden en vergeef je mensen sneller.

Steeds meer mensen doen aan mindfulness

Het wordt steeds normaler om aan mindfulness te doen. Dat is prettig want veel mensen ervaren dat het positieve effecten heeft op hun leven. Ook wordt er steeds meer wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de voordelen ervan. Zo leren we steeds meer over de effecten van deze oefeningen op ons lichaam en geest.

Mindfulness heeft direct effect

Mindfulness oefeningen hebben vrijwel direct effect bij een slecht humeur of negatieve gedachten. Dat laten verschillende studies zien die gedaan zijn naar de korte termijn effecten van deze oefeningen. Zo is er onderzocht of het beter is om een slecht humeur te overpeinzen, om geen actie te ondernemen, of om mindful te zijn.

Onder mindful zijn wordt verstaan: bewust zijn van deze negatieve gedachten en gevoelens. Dat betekent dus niet dat je er ook direct iets mee gaat doen. Hieruit kwam duidelijk naar voren dat mindfulness oefeningen vrijwel direct je humeur verbeteren en negatieve gedachten verminderen.

Bewustwording van deze gevoelens en gedachten bleek zelfs net zo effectief als het zoeken van afleiding.

De voordelen van mindfulness

Mindfulness gaat over acceptatie en bewustzijn in het dagelijks leven. In mijn artikel wat is mindfulness? ga ik hier dieper op in.

Mindfulnessoefeningen zijn goed voor je psychologische gezondheid. Het verbeter je vermogen om je aandacht vast te houden.

Ook leer je om meer bewust met situaties om te gaan. Dat wil zeggen: het wordt makkelijker om eerst na te denken voordat je direct ergens op reageert of er over oordeelt.

Acceptatie

Negatieve gedachten en emoties worden vaak versterkt wanneer je ze probeert onder controle te krijgen. Terwijl het doel was om ze te verminderen. Om deze reden is hier specifiek onderzoek naar gedaan.

Het is gebleken dat het doen van acceptatieoefeningen een positief effect heeft op stress, angst en je zorgen maken. Acceptatieoefeningen werken duidelijk beter dan andere oefeningen, zoals mediteren. want weerstand bieden tegen de situatie maakt de situatie juist vaak erger. Door acceptatieoefeningen stel je je meer open. Het gevolg is dat je innerlijke weerstand afneemt, en de situatie verbeterd.

Negatieve stimuli had minder effect op mensen die mindfulness oefeningen deden. Zo ervoeren deze mensen na het kijken van onaangename beelden relatief weinig stress.


Pijn-ervaring

Acceptatieoefeningen en oefeningen om niet te oordelen bleken ook effect te hebben op pijn-ervaring. Er werd geen effect gemeten op de intensiteit van de pijn. wel bleek dat acceptatie zorgt dat mensen de pijn als minder stressvol ervaren. Ze laten zich minder beïnvloeden door de pijn en hun kwaliteit van leven neemt toe.

Steeds meer lijken we ons te realiseren dat wat er in ons hoofd afspeelt invloed heeft op ons lichaam. Door te mediteren, mindful te zijn en pijn en stress te leren accepteren kun je innerlijke weerstand opheffen. Zo wordt het gemakkelijker om met moeilijke situaties om te gaan.

Een voorbeeld: roken en mindfulness

Er is onderzocht of rokers baat hebben bij mindfulnessoefeningen wanneer ze proberen te stoppen. De onderzochte groep rokers kregen instructies voor mindfulnesoefeningen. Deze konden ze toepassen wanneer ze de neiging voelde om te gaan roken.

Ze bleken hierdoor niet minder vaak een sigaret te willen opsteken, maar hun reactie op deze neiging veranderde wel. Door het doen van deze oefeningen staken ze niet meer altijd een sigaret op. Eén keer instructies geven bleek effectief voor ongeveer een week. Hierna vielen de rokers weer terug in hun oude gewoontes.

Een andere studie heeft onderzocht wat beter werkt: de wens om te roken onderdrukken, of je volle aandacht geven aan deze wens maar alsnog geen sigaret opsteken.

Hieruit bleek dat beide methoden even effectief zijn. Ze staken minder vaak een sigaret op. De mindfulnessoefening van aandacht geven had wel nog een bonus effect. Het zorgde er namelijk voor dat de rokers minder depressieve gevoelens kregen wanneer ze geen sigaret opstaken. Ook de afhankelijkheid van nicotine (de verslavende stof in sigaretten) nam af door het doen van deze oefeningen.

Dit artikel is uitsluitend gebaseerd op rapporten waarin veel onderzoeken naar meditatie en mindfulness worden vergeleken. Het is dus niet gebaseerd op slechts een enkel onderzoek, maar laat een gemiddelde zien van vele onderzoeken.