Wat is boeddhisme? Een simpele heldere uitleg

Wat is het Boeddhisme

Het boeddhisme is een eigen bijzondere kijk op het leven. Het is een religie, maar er wordt geen god vereerd. Bij het Boeddhisme ligt de focus op persoonlijke spiritualiteit.

In het boeddshisme wordt de leer van de boeddha gevolgd voor persoonlijke spirituele ontwikkeling.

Belangrijke denkbeelden uit het Boeddhisme

  • het leven bevat ontevredenheid en lijden
  • de oorzaak hiervan zijn de verlangens van mensen
  • je kunt hiervan worden bevrijd door spirituele verlichting (als je wilt weten wat spirituele verlichting inhoudt kun je mijn artikel erover lezen: Wat is spirituele verlichting)

Andere bekende aspecten van het Boeddhisme

  • het geloof in reincarnatie/wedergeboorte
  • het geloof in karma

Hierover straks meer. 

Bekende personen uit het Boeddhisme

Boeddha

De belangrijkste persoon uit het Boeddhisme is de Boeddha.  Boeddha leefde ongeveer 2500 jaar geleden in het Noorden van India en in Tibet. Hij werd verlicht door jarenlang te oefenen met mediteren en door heel sober te leven.

Boeddha was misschien wel de eerste die inzag dat je niet écht gelukkig wordt van spullen, maar dat echt geluk van binnen komt.

Dalai Lama

De Dalai Lama is nog een bekend persoon uit het Boeddhisme. De Dalai Lama is de geestelijk leider van het Tibetaanse boeddhisme. Er is altijd 1 Dalai Lama. De huidige en 14e Dalai Lama is Tenzin Gyatso. Hij leeft nu door een conflict tussen Tibet en China als politieke vluchteling in India.

De Dalai Lama

Het ontstaan van het Boeddhisme

Het Boeddhisme is ontstaan in India vóór het begin van onze jaartelling, zo’n 2500 jaar geleden. Boeddha leefde rond die tijd.

Het Boeddhisme is ontstaan doordat mensen de wijze lessen van Boeddha gingen volgen. Er zijn inmiddels zoveel mensen die zich boeddhist noemen dat het de op 3 na grootste religie in de wereld is. Na het Christendom, de Islam en het Hindoeïsme.

  

Lessen van de Boeddha

De wijze lessen van Boeddha gaan allemaal over het leven. Over wat belangrijk is en waar je aandacht aan wilt besteden. Eigenlijk zijn de lessen van Boeddha er op gericht om gelukkig te worden, of beter gezegd om het geluk dat in je zit (terug) te vinden.

Een aantal belangrijke lessen van de Boeddha zijn:

  • Waarder jezelf. Maar stel jezelf niet boven anderen
  • Wees tevreden met wat je hebt en weet dat je verlangens een last zijn die echt geluk in de weg staan
  • Gezondheid en wijsheid zijn het meest waardevol in het leven
  • Het belangrijkste wat je kunt doen is accepteren en vergeven

 

Spirituele verlichting

Spirituele verlichting is het ultieme doel van mediteren en een belangrijk onderdeel van het Boeddhisme. Boeddha was een van de eerste mensen, en nog steeds een van de weinigen, die verlichting bereikt heeft.

Als je verlicht bent leef je vanuit je ware zelf. Zonder een ego. Dat betekent dat je je verlangens, jaloersheid en frustraties met het leven ingeruild hebt voor een gevoel van liefde en tevredenheid.

Spirituele verlichting is een staat van bewustzijn. Je bent dan altijd in deze staat en leeft vanuit dit zogeheten hogere bewustzijn.

Als je meer wilt weten over wat verlichting precies is en hoe je dat kunt bereiken kun je mijn stuk erover lezen: Wat is spirituele verlichting? – Zo vind je verlichting.


Het verhaal van Boeddha

Boeddha werd geboren als prins. In een paleis waar alles perfect was. Er was geen ziekte, geen honger en geen ouderdom. Vóór zijn geboorte was er een voorspelling gedaan over hem. Hij zou een groot leider worden. Een goede koning, of een groot spiritueel leider.

Omdat zijn vader graag wilde dat hij hem zou opvolgen als koning besloot hij Boeddha heel erg te beschermen. Boeddha mocht nooit het paleis uit en kreeg daardoor nooit te maken met de echte wereld. De wereld waar ziekte, honger en ouderdom overal aanwezig is.

Omdat Boeddha ondanks dat hij alles had wat hij zou kunnen wensen toch niet echt gelukkig was, glipte hij op een dag het paleis uit. Buiten het paleis zag hij zieke mensen, mensen die honger leden en kwam hij in aanraking met de dood. Ook kwam hij een monnik tegen. Deze monnik had al zijn spullen weggegeven en leefde heel sober.

Boeddha besloot dat hij ook zoals deze monnik ging leven. Hij verliet het paleis voor goed en leefde heel sober. Hij mediteerde heel veel en leerde veel over het leven. Boeddha mediteerde wel 6 jaar lang, maar voelde nog steeds angst, frustraties en ongemakken. Toen hij het zat was en zijn zoektocht naar verlichting opgaf, vond hij het.

Dit is een belangrijke les. Door te zoeken naar verlichting kun je het niet vinden. Je kunt niet verlangen om verlicht te zijn, omdat verlichting betekent dat je vrij bent van verlangens.

  

Karma

Karma gaat over je daden. Over wat je doet en de reacties die daarop volgen. In het Boeddhisme geloven ze dat al jouw acties een gevolg hebben dat daar tegenover staat. Een actie kan bestaan uit praten, denken en fysieke handelingen.

Karma betekend eigenlijk simpelweg het volgende:

Een goede daad heeft positieve gevolgen, en een kwade daad heeft negatieve gevolgen

Boeddhisten gaan nog een stapje verder. Ze geloven namelijk dat je daden invloed hebben op je volgende leven. Nadat je gereïncarneerd bent.

Karma in de praktijk

Zoals je misschien wel eens gemerkt hebt zijn andere mensen vriendelijker als je zelf vrolijkheid en openheid uitstraalt. Als je zelf een glimlach op je gezicht hebt zul je die ook terug krijgen van anderen.

Hieraan gerelateerd geldt ook dat het helpen van anderen jezelf gelukkig maakt, terwijl egoïstisch zijn vaak leidt tot een ongelukkig leven.

  

Reïncarnatie

Boeddhisten geloven in reïncarnatie. Ook wel wedergeboorte genoemd. Dit houdt in dat wanneer je dood gaat je ziel weer opnieuw geboren wordt in een nieuw leven. Je wordt dan opnieuw geboren als bijvoorbeeld een mens. Maar je kunt ook als een (ander) dier geboren worden. Afhankelijk van je karma.

Alleen wanneer je verlichting hebt bereikt vind er geen wedergeboorte plaats. Dan ga je naar Nirvana, de hemel van het Boeddhisme.